Sivistyslautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Kainuun musiikkiopiston pop/jazz-laulunopettajan viran täyttäminen 1.1.2022 alkaen, 11.11.2021
§ 11 Huilunsoiton opettajan viransijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalla 29.11.2021-31.5.2022, 11.11.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§ 73 Valinta koulunkäyntiavustajan tehtävään valmistavassa opetuksessa ajalle 1.11.2021- 4.6.2022, 01.11.2021
§ 74 Lehtorin (MA,FY,KE) määräaikainen tehtävä Lehtikankaan koulussa, 01.11.2021
§ 75 Valinta luokanopettajan tehtävään valmistavassa opetuksessa 1.11.2021-4.6.2022, 02.11.2021
§ 76 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Vuolijoen kouluun ajalle 1.11.2021- 4.6.2022, 01.11.2021
§ 77 Valinta erityisluokanopettajan sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun ajalle 1.11.2021- 4.6.2022, 02.11.2021
§ 78 Valinta kehitysvammaohjaajan sijaisuuteen Väinölän kouluun, 08.11.2021
§ 79 Valinta määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään Vuolijoen kouluun, 11.11.2021
§ 80 Kajaanin perusopetuksen vastaavan koulukuraattorin nimittäminen ajalle 1.11.-31.12.2021, 15.11.2021
§ 81 Yhteisöpedagogin määräaikainen tehtävä, 16.11.2021
Muu päätös:
§ 13 Perusopetuksen koulunkäyntiavustajien tehtävänimikkeen muutokset 1.1.2022 alkaen, 15.11.2021

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Varhaiskasvatuksen opettaja 387152, 03.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §