Sivistyslautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.10.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi
  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 31.10.2021 esitellään kokouksessa.

Liitteenä Sivistystoimialan talouden toteumaraportti 1.1. - 31.10.2021. 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §