Sivistyslautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Valtionavustus kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää Kajaanin kaupungille 15.000 euroa valtionavustusta Osallisuuden tila: kirjastosta eväät kansalaisvaikuttamiselle -hankkeelle (PSAVI8123/2021). Hankkeessa Kajaanin perusopetuksen 5.–9. luokkien oppilaita tutustutetaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin ja lasten sekä poliitikkojen väliseen vuorovaikutukseen soveltavaa draamaa ja etäteknologiaa hyväksi käyttäen. Kirjasto hallinnoi ja toteuttaa hankkeen 1.1.2022 alkaen yhteistyössä kulttuuritoimija G-voiman ja perusopetuksen kanssa. (KajDno-2021-49)

 

-  sivistysjohtajan katsaus
 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 15.12.2021.

 

Sivistyslautakunnan alustavat kokouspäivät keväällä 2022:
 
Keskiviikko 26.1.2022 klo 16:15
Keskiviikko 23.2.2022 klo 16:15
Keskiviikko 30.3.2022 klo 16:15
Keskiviikko 27.4.2022 klo 16:15
Keskiviikko 25.5.2022 klo 16:15  
Keskiviikko 22.6.2022 klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Edellä esitettyjen tiedoksi merkittävien asioiden lisäksi varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja kertoi OKM:n järjestämästä tilaisuudesta, jossa hän oli kertonut Kajaanin varhaiskasvatuksesta.

Perusopetuksen tulosalueen johtaja esitteli Jormuan koulun kartoituksen ja maksullisen koulukuljetuksen järjestämismahdollisuudet. Kuljetuksia ei voida tasapuolisesti toteuttaa nykyisellä kalustolla.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §