Sivistyslautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Selvityksen ja lausunnon antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24