Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 5 Kainuun musiikkiopiston investointihankinnat 2021, 11.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Tanssinopettajan sijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalle 12.8.-17.12.2021, 26.05.2021
§ 3 Tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2021-31.7.2022, 27.05.2021
§ 4 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2021- 31.7.2022, 27.05.2021
§ 5 Pop/jazz-laulun päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt ajalle 12.8.-17.12.2021, 27.05.2021
§ 6 Tanssin tuntiopetuksen järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa syyslukukaudella 2021, 03.06.2021

Kätönlahden koulun rehtori
Muu päätös:
§ 2 6 C-LUOKAN LEIRIKOULU OIVANKIIN, 06.05.2021

Lehtikankaan koulun rehtori
Oppilaspäätös:
§ 1 Lehtikankaan koulun 6B luokan luokkaretki Kuortaneelle 24.-26.5.2021, 07.05.2021
§ 2 Lehtikankaan koulun 9J luokan luokkaretki Vuokattiin 19.-21.5.2021, 07.05.2021
§ 3 Lehtikankaan koulun 6ACE luokkien luokkaretki Joutenlammelle, 07.05.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (biologia ja maantieto) 9.8.2021-4.6.2022, 20.05.2021
§ 30 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (ma,fy,ke), 20.05.2021
§ 31 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (musiikki) 9.8.2021-4.6.2022, 21.05.2021
§ 32 Määräaikainen tuntiopettaja ja perusopetuksen lehtorin sijaisuus (MA,FY,KE) Lehtikankaan kouluun, 21.05.2021
§ 33 Valinta perusopetuksen lehtorin virkaan 1037 1.8.2021 alkaen, 24.05.2021
§ 34 Valinnat erityisluokanopettajien virkoihin (2002, 2003, 0127), 25.05.2021
§ 35 Määräaikaiset laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät ajalle 1.8.2021-31.7.2022, 26.05.2021
§ 36 Määräaikaiset erityisluokanopettajan tehtävät (rekrytointi 360723), 28.05.2021
§ 37 Luokanopettajan määräaikaiset tehtävät (rekrytointi 361032), 31.05.2021
§ 38 Valinta tuntiopettajan määräaikaisiin tehtäviin Keskuskouluun, 01.06.2021
§ 39 Valinta määräaikaisiin tuntiopettajan tehtäviin luokanopetuksessa (resurssiopettajat), 03.06.2021
§ 40 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ja luokanopettajan sijaisuuteen Otanmäen koulussa, 03.06.2021
§ 41 Valinnat koulunkäyntiavustajien vakinaisiin tehtäviin 9.8.2021 alkaen, 10.06.2021
§ 42 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin (364580), 10.06.2021
§ 43 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin (364781), 10.06.2021
§ 44 Valinnat koulunkäyntiavustajien sijaisuuksiin (364493), 11.06.2021
§ 45 Valinnat koulunkäyntiavustajien ja kehitysvammaohjaajan vakinaisiin tehtäviin kehitysvammaopetuksessa, 11.06.2021
§ 46 Valinta perusopetuksen lehtorin virkaan 1063, 11.06.2021
§ 47 Valinta erityisluokanopettajan virkaan 2002 1.8.2021 alkaen, 15.06.2021

Sivistysjohtaja
§ 14 Määräaikaisten etsivä nuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajan valintapäätös, 19.05.2021
§ 15 Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston VIPU-yhdyshenkilöitten nimeäminen, 19.05.2021
§ 16 Päiväkodin johtajan valinta Otanmäen päiväkotiin 361721, 07.06.2021
§ 17 Määräaikaisen pajaohjaajan valintapäätös, 09.06.2021
§ 18 Määräaikaisen nuoriso-ohjaajan valintapäätös, 14.06.2021

Teatterinjohtaja
§ 4 Esitysteknikon valinta, 25.05.2021

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 8 Varhaiskasvatuksen opettajien vakituiset työsuhteet 358669, 07.06.2021
§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset työsuhteet 358649, 07.06.2021
§ 10 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien valinta määräaikaisiin työsuhteisiin Otanmäen ja Vuolijoen päiväkodeille 359872, 08.06.2021
§ 11 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 359858, 08.06.2021
§ 12 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien määräaikaiset työsuhteet 359883, 10.06.2021
§ 13 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja määräaikaisia työsuhteita 359897, 10.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §