Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 54 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.5.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan käyttötalouden toteuma ajalta 1.1. - 31.5.2021 esitellään kokouksessa.

Toteumaraportti ajalta 1.1. - 31.5.2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimialan käyttötalouden toteuman ajalta 1.1. - 31.5.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §