Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 61 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi
  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta 380 000 € Kajaanin kaupungille ja kuudelle muulle Kainuun kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi ajalle 1.8.2021–30.6.2022. Hankkeen kokonaissuuruus on 475 000 €, johon sisältyy omarahoitusosuus 20 %. Kajaanin osuus hankkeesta on n. 40 % koko hankkeesta.

 

Oulun kaupunki on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Oulun lisäksi Kajaani ja 31 muuta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntaa ovat mukana valmistelussa ja toteutuksessa. Kajaanin osuus aiotaan toteuttaa mm. Runoviikon muodossa sekä osallistumalla usean kunnan yhteiseen Tervan tie -produktioon. Sivistyslautakunnan talousarvioon on varattu määrärahaa ohjausryhmän perustamiseksi kulttuuripääkaupunkivalinnan kohdistuessa Ouluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §