Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 53 Esiopetuksen arviointikyselyn tulokset toimikaudelta 2020–2021

KAJDno-2021-656

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Esiopetuksen arviointikysely toteutettiin 19.4.–2.5.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 143 huoltajaa. Kysymyksiä oli 13, joista 9:ssä tyytyväisiä tilanteeseen oli yli 90 %.

Vahvuuksia koko kaupungin tasolla oli lapsen kaverisuhteet esiopetuspaikassa, lapsen viihtyminen esiopetuspaikassa ja että huoltajat saavat riittävästi tietoa lapsen toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista oppimissuunnitelmakeskusteluissa,

Kehittämiskohteeksi koko kaupungin tasolla valikoitui huoltajien tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen kiusaamiseen puuttumiseen liittyen ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen arviointikyselyn tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Asiantuntijana varhaiskasvatuksen palvelelupäällikkö Reetta Suhonen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §