Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Laulunopettajan viransijaisuus Kainuun musiikkiopistossa 11.8.2022-15.2.2023, 13.06.2022
§ 4 Kanteleensoiton opettajan viransijaisuus Kainuun musiikkiopistossa 1.8.2022-31.7.2023, 13.06.2022
Muu päätös:
§ 1 Suoritusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille, 19.05.2022
§ 2 Suoritusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille, 03.06.2022

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Valinta luokanopettajan määräaikaiseen tehtävään Soidinsuon kouluun_435303, 18.05.2022
§ 44 Valinta koulunkäynninohjaajan vakinaiseen tehtävään Kajaanin lyseolla_435117, 18.05.2022
§ 45 Valinta tuntiopettajan (BG,TT,MA) määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluuun_436463, 18.05.2022
§ 46 Valinta luokanopettajan virkaan 0033 Seminaarin kouluun_435848, 20.05.2022
§ 47 Valinta Kotitalouden ja terveystiedon tuntiopettaja_434165, 20.05.2022
§ 48 Valinta historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan tehtävään_433861, 20.05.2022
§ 49 Valinta laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisiin tehtäviin_436576, 20.05.2022
§ 50 Valinta erityisluokanopettajan sijaisuuteen_436971, 25.05.2022
§ 51 Valinta luokanopettajan tehtävään Lehtikankaan kouluun_434171, 25.05.2022
§ 52 Valinta luokanopettajan virkaan 0008 Vuolijoen kouluun_438297, 25.05.2022
§ 53 Täyttämättä jättämispäätös luokanopettajan tehtävään valmistavassa opetuksessa_438407, 31.05.2022
§ 54 Valinta tukiluokan opettaja_417670, 31.05.2022
§ 55 Eron myöntäminen erityisopettajan virasta 2016, 07.06.2022
§ 56 Erityisluokanopettajan vakinaiset virat_432949, 07.06.2022
§ 57 Valinta hankekoordinaattorin tehtävään_437423, 08.06.2022
§ 58 Valinnat kahteen luokanopettajan sijaisuuteen_439984, 09.06.2022
§ 59 Valinnat resurssiopettajien määräaikaisiin tehtäviin_440574, 09.06.2022
§ 60 Valinta perusopetuksen lehtorin (EN,RU,SA) sijaisuuteen Lehtikankaan koulussa_439175, 09.06.2022
§ 61 Valinnat luokanopettajan määräaikaisiin tehtäviin_440989, 09.06.2022
§ 62 *********siirtäminen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan virasta erityisopettajan virkaan, 14.06.2022
§ 63 Luokanopettajan sijaisuus kaksikielisessä opetuksessa_436476, 14.06.2022
§ 64 Valinta erityisopettajan määräaikaiseen tehtävään Seminaarin kouluun_443523, 14.06.2022
§ 65 Valinta perusopetuksen lehtorin (MA,FY,KE) määräaikaiseen tehtävään Lehtikankaan koulussa_438879, 14.06.2022

Sivistysjohtaja
§ 18 Viulunsoiton opettajan viran täyttäminen Kainuun musiikkiopistossa 1.8.2022 alkaen, 23.05.2022
§ 19 Valinta tapahtumapäällikkö_433291, 25.05.2022
§ 20 Valinta Tapiolan päiväkodin johtaja, 25.05.2022
§ 21 Perusopetuksen johtoryhmän nimeäminen 1.8.2022 alkaen, 06.06.2022
§ 22 Valinta etsivä nuorisotyöntekijä_438474, 08.06.2022

Teatterinjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Sissilinnan äänentoistolaitteiden hankinta, 29.05.2022
§ 4 Sissilinnan teatterin kalustehankinnat, 01.06.2022

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Varhaiskasvatuksen erityisavustajan määräaikaiset tehtävät 434132, 09.06.2022
§ 13 Valinta varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset työsuhteet_437427, 25.05.2022
§ 14 Valinta varhaiskasvatuksen opettajien vakituiset työsuhteet_437360, 25.05.2022
Muu päätös:
§ 5 Tutkimuslupa *********, 18.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §