Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.5.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 31.5.2022 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja va sivistysjohtaja Sirpa Kemppainen, puh. 044 7100 235, sähköposti etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi, controller Heidi Manninen, puh. 044 7147 683, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §