Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1351

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 24.8.2022 klo 16.15 alkaen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.6.2022 kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, asia 771/2022 (KajDno-2021-276), oheisliite.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.6.2022 varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevassa hallintoriita-asiassa 772/2022 (KajDno-2021-276), oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §