Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Paikalla olivat Veli-Matti Karppinen, Karoliina Kuvaja, Minna Partanen, Tuukka Karjalainen, Eveliina Kinnunen, Noora Kyllönen, Sirpa Kemppainen, Mika Tiihonen ja Päivi Rissanen. Muut olivat Teams-etäyhteydellä. Riikka Sipilä oli paikalla §:ien 80, 81 ja 82 ajan.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §