Sivistyslautakunta, kokous 22.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Kajaanin lyseon rehtori
§1 Kajaanin lyseon 7 lk:n työelämään tutustumispäivä 22.2.2017 ulkopaikkakunnalla, 22.02.2017 Oppilaspäätös

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
§2 Anne-Helena Kallungin luokanopettajan viran sijoituspaikan muutos, 21.02.2017 Henkilöstöpäätös
§2 Kajaanin koulujen osallistuminen Kainuun koulujen hiihtokisoihin Sotkamoon 22.3.2017, 13.03.2017 Muu päätös
§3 Mika Mutasen luokanopettajan viran sijoituspaikan muutos, 21.02.2017 Henkilöstöpäätös
§4 Pekka Saaren luokanopettajan viran sijoituspaikan muutos, 24.02.2017 Henkilöstöpäätös
§5 Jaakko Vehkaperän luokanopettajan viran sijoituspaikan muutos, 24.02.2017 Henkilöstöpäätös
§6 Etsivän nuorisotyöntekijän valinta, 24.02.2017 Henkilöstöpäätös
§7 Koulunkäyntiavustajien vaaterahan maksaminen lv. 2016-17, 03.03.2017 Henkilöstöpäätös
§8 Jari Haapavaaran lehtorin viran sijoituspaikan muutos, 13.03.2017 Henkilöstöpäätös

Sivistysjohtaja
§1 Rehtorin viran täyttölupa, 17.01.2017 Henkilöstöpäätös
§2 Lehtikankaan koulun vs. rehtorin nimittäminen , 28.02.2017 Henkilöstöpäätös
§3 Lehtikankaan koulun ma apulaisrehtorin nimittäminen ja tehtävästä maksettava korvaus, 03.03.2017 Henkilöstöpäätös
§4 Luokanopettaja Jaakko Vehkaperän nimittäminen Jormuan koulun johtajaksi, 13.03.2017 Henkilöstöpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §