Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§1 Nuorten starttipajan ohjaajan tehtävän täyttäminen, 05.01.2017
§1 Tutkimusluvan myöntäminen Turun yliopistolle, 07.02.2017

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §