Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-134

Perustelut

Jopo-luokkatoiminnan siirtäminen Asemakatu 2:ssa sijaitseviin opetustiloihin


Kajaanissa on ollut joustavan perusopetuksen luokka elokuusta 2015 lähtien. Jopo-luokka toimii Hauholan koulussa (1.8.2016 lähtien koulun nimi muutettu Lehtikankaan kouluksi). Yhteistyön nuorisopalveluiden kanssa on oltava kiinteää ja saumatonta.


Lehtikankaan monitoimitalon suunnitteluvaiheessa ei ole Jopo-luokkaa ollut tiedossa eikä siihen ole voitu tilojen puolesta varautua. Lehtikankaan koulun aloittaessa toiminnan kaikkien luokka-asteiden osalta elokuussa 2017, ei Jopo-luokalle ole soveltuvia tiloja koulussa.


Asemakatu 2:ssa oleva opetustila vapautuu, kun siellä toimiva maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus loppuu 3.6.2017. Tilat sopivat erinomaisesti joustavaan perusopetukseen. Lisäksi yhteistyölle nuorisopalveluiden kanssa on loistavat edellytykset, kun toimitaan samassa kiinteistössä. Lehtikankaan koulussa toiminut joustavan perusopetuksen toiminta siirtyy Asemakatu 2:een.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §