Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Karjalaisen ja Veli-Matti Karppisen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §