Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisovaltuuston edustajat sivistyslautakunnassa 2017

KAJDno-2017-231

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on valinnut kokouksessaan seuraavat edustajat sivistyslautakunnan kokouksiin vuonna 2017:

Vilma Tissari

varalle Silja Inkamo

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Mikko Saari, puh. 044 7100 235 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §