Sivistyslautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.–31.10.2019

KAJDno-2019-9

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–31.10.2019 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa controller Piia Rissanen p. 044 362 5897 tai controller Heidi Manninen p. 044 714 7683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §