Sivistyslautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-7

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Yrittäjien kannanotto esiopetuksen järjestämiseen Kajaanissa, liite (KAJDno-2019-1280)

Yksityisten päiväkotien adressi, liite (KAJDno-2019-1280)

Päiväkotiverkko, lähetetään sähköisenä lautakunnalle

 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 18.12.2019 klo 14.30 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §