Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
§3 Taitaja9-kilpailujen suunnittelu- ja koulutustilaisuuteen osallistuminen: perusopetuksen kotitalouden, teknisen työn ja tekstiilityön opettajat, 23.03.2017 Muu päätös
§4 Tutkimuslupa Anniina Kovanen ja Nina Korkiakoski, 28.03.2017 Muu päätös
§5 Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden irtaimistoinvestoinnit v. 2017, 30.03.2017 Muu päätös
§9 Tuntiopettaja Maria Piiraisen palkan korjaaminen, 20.03.2017 Henkilöstöpäätös
§10 Ulla Loukusan luokanopettajan viran (0123) sijoituspaikan muutos, 23.03.2017 Henkilöstöpäätös
§11 Eron myöntäminen Soili Luukkoselle luokanopettajan virasta (0070), 23.03.2017 Henkilöstöpäätös
§12 Tuntiopettajan tehtävän täyttäminen: Keskuskoulun musiikkiluokka, 23.03.2017 Henkilöstöpäätös

Sivistysjohtaja
§1 Musiikkiopiston rekrytointiluvat 2017, 03.04.2017 Muu päätös
§6 Elias Rissasen siirtäminen perusopetuksen luokanopettajan virasta perusopetuksen rehtorin virkaan, 27.03.2017 Henkilöstöpäätös
§7 Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön valinta, 28.03.2017 Henkilöstöpäätös

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§2 Lastentarhanopettajan sijaisuuden täyttäminen, 22.03.2017 Henkilöstöpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §