Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sivistystoimialan talouskatsaus 1.1.–31.3.2017

KAJDno-2017-575

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain ajalta 1.1.–31.3.2017 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §