Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivistyslautakunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osal­lis­tu­jil­le läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

Iltakouluasia: Kajaanin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, asiantuntijoina pedamentorit Irma Huotari ja Riikka Sipilä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §