Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§22 Kotitalouden tuntiopettajan tehtävän täyttäminen määräaikaisesti Otanmäen kouluun lv. 2017-2018, 30.05.2017
§25 2 perusopetuksen erityisopettajan viran täyttäminen vakinaisesti 1.8.2017 alkaen, 31.05.2017
§33 Englannin kielen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Keskuskoulussa, 12.06.2017
§34 Tuntiopettaja maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavassa opetuksessa, 12.06.2017
§36 Tuntiopettajan tehtävä luokanopetuksessa Lehtikankaan koulussa lv. 2017-2018, 13.06.2017
§37 Musiikin tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 13.06.2017
§40 MA, FY-KE lehtorin viransijaisuus Lehtikankaan koulussa lv. 2017-2018, 13.06.2017
§41 MA, FY-KE viransijaisuus Lehtikankaan koulussa , 13.06.2017
§42 Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan valitseminen Kajaanin lyseoon, 13.06.2017
§44 Teknisen käsityön sivutoiminen tuntiopettaja Otanmäen kouluun, 14.06.2017
§45 Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 14.06.2017
§47 Tuntiopettajan tehtävä (TN, MU, UE) Lehtikankaan koulussa, 14.06.2017
§48 Tuntiopettajan tehtävä (EN, RU) Lehtikankaan koulussa, 14.06.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §