Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Sivistystoimialan vuoden 2017 talousarviomuutokset

KAJDno-2017-1270

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tulosalueelle on varattu vuoden 2017 talousarvioon irtaimen omaisuuden investointirahaa yhteensä 770.000 euroa. Suurin osa määrärahasta on käytetty uuden Lehtikankaan monitoimitalon päiväkodin kalustamiseen ja lisäksi määrärahalla katetaan muiden päiväkotien pienempiä investointitarpeita.  

Varhaiskasvatuksen investointimäärärahasta olisi siirrettävä 15.000 euroa Lehtikankaan kirjastolle ja 15.000 euroa nuorisotoimelle. Kirjasto hankkii määrärahalla uuteen Lehtikankaan monitoimitalon kirjastoon itsepalvelutiskin asioinnin sujuvoittamiseksi. Nuorisopuolen määräraha käytetään Lehtikankaan monitoimitalon yhteydessä oleva Holarin nuorisotilan kalustamiseen. Investointimääräraha sivistystoimialla säilyy näin kokonaisuudessaan samana.

Lisäksi varhaiskasvatuksen tulosalueen sisällä tehdään käyttötalouden määrärahan siirto. Ratamon päiväkodin toiminta on siirretty Lehtikankaan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu Ratamon päiväkodille määrärahat koko toimintavuodelle. Ratamon päiväkodin talousarvion mukainen toimintakate vuodelle 2017 on -1.476.323 euroa ja talouden toteuma, toimintakate 31.7.2017 on -714.051 euroa. Käyttömättömät määrärahat siirretään Lehtikankaan päiväkodin vuoden 2017 talousarvioon.

Kaupungin johtosäännön mukaan talousarvion muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvion muutoksen koskien investointimäärärahan käyttöä sivistystoimialan sisällä. Varhaiskasvatuksen investointimäärärahasta siiretään nuorisotoimelle 15.000 euroa ja Lehtikankaan kirjastolle 15.000 euroa. Lisäksi lautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen käyttötalouden määrärahan siirron Ratamon päiväkodilta Lehtikankaan päiväkodille.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §