Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviiikkona kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Lämpsän ja Katriina Ojalan.

Päätös

Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katriina Ojalan ja Timo Meriläisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §