Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kirjastotoimenjohtajan virka Kajaanin kaupunginkirjastossa

KAJDno-2017-1286

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 1.6.2017 § 58, että se laittaa kirjastotoimenjohtajan viran julkisesti haettavaksi elokuussa 2017. Virka on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä: FM Glad Anniina (Paltamo), FM Jomppanen Arja (Kittilä), YTM Koistinen Ari (Suomussalmi), FM Kuru Timo (Lieksa), FM Mursula Teija (Kajaani), FM Mäkelä Tiina (Säviä), FM Pulkkinen Minna (Haapajärvi), FM, HuTK Rantanen Mikko (Oulu), FM Ylisuutari Marisa (Oulu).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta valitsee kirjastotoimenjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden joukosta hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Haastattelujen perusteella valitaan tarvittaessa soveltuvuus- ja arviointitestaukseen lähetettävät hakijat.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi kirjastotoimenjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden joukosta seuraavat hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun: FM Annina Glad, YTK Ari Koistinen, FM Tiina Mäkelä sekä FM Marisa Ylisuutari. Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Haastattelujen perusteella valitaan tarvittaessa soveltuvuus- ja arviointitestaukseen lähetettävät hakijat.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §