Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Jormuantien ja Kulunnantien tieosuuksien vaarallisuudesta johtuen väliaikaisen koulukuljetuksen järjestäminen oppilaille

KAJDno-2017-1246

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Jormuan vanhemmat ovat 25.8.2017 päivätyllä kirjeellä ilmaisseet huolensa Jormuantie ja Kulunnantie tieosuuksien turvallisuudesta koululaisille. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Pohjajoentiellä, Kulunnantiellä ja Vasikkavaarantiellä asuvien koululaisten huoltajat. Vanhemmat esittävät väliaikaisen koulukuljetuksen järjestämistä 1.–6. luokkien oppilaille (koskee 23 oppilasta) kunnes tieosuudet ovat kunnossa.

Aikaisemmin Jormuassa on järjestetty kaikille Pohjajoen puoleiselta alueelta Jormuan kouluun kulkeville oppilaille taksikuljetus Vt-5 ylityksen vaarallisuuden vuoksi. Tänä kesänä Kulunnantieltä lähtevä ja Vt-5 tien ali kulkeva Oikotie-niminen yksityistie kunnostettiin Kajaanin kaupungin kustannuksella, jotta oppilaat voivat kulkea kouluun jalan. Tässä yhteydessä kuljetusoikeuksia rajattiin, koska oppilaille ei tule enää vaarallista Vt-5 ylitystä. Elokuussa koulun alkaessa koulukuljetus Pohjaoen puolelta on järjestetty kaikille 1. luokan oppilaille sekä niille oppilaille 2. luokan oppilaille, joilla koulumatka on yli 3 km ja 4.–6. luokan oppilaille, joilla koulumatka on yli 5 km. Muut oppilaat kävelevät kouluun.

Koululiitu-tarkastelussa Kulunnantie ja Jormuantie riskiluku on alle 200 eli ei vaarallinen nuorimmillekaan oppilaille. Tienpitäjä on Ely-keskus joka vastaa tien kunnossapidosta. Jormuantiellä sekä Kulunnantiellä on  60 km/h nopeusrajoitus sekä tiellä on valaistus. Kulunnantiellä on 984 ajoneuvoa/vrk, Kulunnantie–Tasangontie -tiehaaran mittauspiste 300 ajoneuvoa/vrk ja Jormuantiellä 622 ajoneuvoa/vrk (liikennevirasto v. 2016). Ely-keskus on luvannut jatkaa 60 km/h nopeusrajoitusta Kulunnantiellä Tasangontie tiehaaran saakka, josta kauimmaiset oppilaat kulkevat kouluun, sekä laittaa lapsista varoittavat liikennemerkit kahteen paikkaan Kulunnantien varrella. Kävelymatkaa Jormuantietä/Kulunnantietä pitkin oppilailla kertyy 500–900 m. 

Kaupunki on pyytänyt tienpitäjältä (Ely-keskus) lausuntoa, onko alueen teille tulossa kunnostustoimenpiteitä lähivuosina. Kajaanin liikenneturvallisuustyöryhmä käsittelee Jormuan liikenneturvallisuusasioita 12.9.2017 järjestettävässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §