Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Esiopetuksen osa-aikaisen erityisopetuksen myynnin tilanne yksityisiin päiväkoteihin

KAJDno-2017-1279

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on päättänyt keväällä 2017, että yksityiset palveluntuottajat voivat ostaa osa-aikaista esiopetusta Kajaanin kaupugin varhaiskasvatuksen erityisopettajilta. Kajaanin kaupunki haki varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaista kesällä 2017, mutta paikkaan ei saatu yhtään hakijaa ja sijaisuus jäi täyttämättä. Tämän vuoksi Kajaanin varhaiskasvatuksella ei ole mahdollista myydä osa-aikaista esiopetusta yksityisiin päiväkoteihin ennenkuin vakituinen toimenhaltija palaa takaisin työhön. Kunnallisissa päiväkodeissa saadaan osa-aikainen erityisopetus hoidettua, koska esiopetusta on keskitetty tiettyihin päiväkoteihin ja näin erityisopettaja ei käy antamassa osa-aikaista erityisopetusta niin monessa päiväkodissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta merkitsee aisian tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §