Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtajan viran haettavaksi julistaminen 2024

KAJDno-2022-62

Valmistelija

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Mika Tiihonen on irtisanoutunut varhaiskasvatuksen tulosalueen johtajan virasta 1.8.2024 alkaen. 

Hallintosäännön 40 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa tai auki julistettaessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Lautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtajan viran julkisesti haettavaksi. 

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavalta odotetaan monipuolista ja vahvaa kokemusta varhaiskasvatuksen tehtävistä sekä toiminnan ja henkilöstön johtamisesta, varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden hyvää tuntemusta sekä näkemystä talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta. Viran hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa henkilöstöjohtamisen osaamista. 

Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan haastattelutyöryhmän, johon kuuluu lisäksi virkansa puolesta sivistysjohtaja.

Päätös

Haastattelutyöryhmään esitettiin sivistysjohtajan lisäksi lautakunnan puheenjohtajaa Risto Oikaria ja varapuheenjohtajaa Karoliina Kuvajaa.

Esitystä kannatettiin yksimielisesti. 

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §