Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2024-18

Valmistelija

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on ke 28.8.2024 klo 16.15 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §