Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Oikaisuvaatimus koululaisten iltapäivätoimintapaikasta 2024-2025

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24