Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Teams-etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat Eveliina Kinnunen, Noora Kyllönen, Teppo Kääminen, Pauli Pyykkönen ja Hannu Suutari.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §