Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Museonjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Museovalvojan tehtävä Kainuun Museossa, 25.05.2020

Musiikkiopiston rehtori
§ 3 Bassonsoiton tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalle 17.8.-19.12.2020, 27.05.2020
§ 4 Varhaisiän musiikkikasvatuksen sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.8.2020 alkaen, 27.05.2020
§ 5 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, 27.05.2020
§ 6 Tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2020-31.7.2021, 27.05.2020
§ 7 Pop/jazz-laulun päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt ajalle 5.10.2020-31.5.2021, 02.06.2020

Kirjastotoimen johtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 Kirjaston kuljetuspalvelut_OPTIO II, 29.05.2020

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Valinta kielten lehtorien vakinaisiin virkoihin 1.8.2020, 25.05.2020
§ 11 Valinta määräaikaisiin tuntiopettajan (ma,fy,ke) tehtäviin Kajaanin Lyseossa ja Lehtikankaan koulussa, 28.05.2020
§ 12 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään aikuisten perusopetuksessa, 01.06.2020
§ 13 Valinta koulukuraattorin vakinaiseen tehtävään, 01.06.2020
§ 14 Valinta luokanopettajien virkoihin 1.8.2020 alkaen, 01.06.2020
§ 15 Valinta toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään Keskuskouluun, 03.06.2020
§ 16 Valinta erityisluokanopettajan vakinaisiin virkoihin, 04.06.2020
§ 17 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan (BG) tehtävään Keskuskouluun, 05.06.2020
§ 18 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään (AI+KI+TT) Lehtikankaan kouluun, 05.06.2020
§ 19 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan (historia,yhteiskuntaoppi ja yrittäjyyskasvatus) tehtävään Lehtikankaan kouluun, 05.06.2020
§ 20 Valinta määräaikaisiin laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin, 05.06.2020
§ 21 Valinta määräaikaisiin erityisluokanopettajan tehtäviin, 08.06.2020
§ 22 Eila Knuutisen siirto luokanopettajan virasta erityisluokanopettajan virkaan, 08.06.2020
§ 23 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään Otanmäen kouluun, 09.06.2020
§ 24 Valinta kielten lehtorien vakinaisiin virkoihin 1.8.2020, korjattu päätös, 09.06.2020

Sivistysjohtaja
§ 13 Vs. rehtorin nimittäminen Keskuskouluún 1.7.-30.11.2020, 29.05.2020
§ 14 Rekrytointilupa Kajaanin kaupunginkirjastolle kirjastonhoitajan tehtävän täyttämiseksi 25.6.2020-6.5.2021, 29.05.2020
§ 15 Rekrytointilupa Kajaanin kaupunginkirjastolle määräaikaisen kirjastovirkailijan tehtävän täyttämiseksi 1.7.2020-6.5.2021, 29.05.2020
§ 16 Vs. apulaisrehtorin nimittäminen Keskuskouluun ajalle 1.6.-30.11.2020, 29.05.2020
§ 17 Koulunjohtajan nimeäminen Vuolijoen kouluun 1.8.2020 alkaen toistaiseksi, 03.06.2020
§ 18 Rekrytointilupa Kainuun musiikkiopistolle rumpujensoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaamiseksi lv. 2020-2021, 08.06.2020
Muu päätös:
§ 5 Kesätyösetelien myöntäminen kajaanilaisille peruskoulun 9-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille 2020, 20.05.2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajan valinta 292638, 02.06.2020
§ 10 Varhaiskasvatuksen opettajan valinta 292709, 02.06.2020
§ 11 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien valinta vakituiseen työsuhteeseen 292580, 05.06.2020
§ 13 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan valinta 294358, 05.06.2020
§ 14 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien valinta (292558), 08.06.2020
§ 15 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta 292611, 08.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §