Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.-31.5.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.–31.5.2020 valmistuu kirjanpidon aikatauluista johtuen vasta viikolla 25. SIvistyslautakunnalle lähetetään tarkasteluajanjakson toteumaraportti oheisliitteenä ennen lautakunnan kokousta 17.6.2020. Toteumaraportti käsitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §