Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1415

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

- Kirje Kajaanin yrittäjävetoiset päiväkodit 2.6.2020

- Päiväkotiketju Touhula yrityssaneeraukseen

- Kaukametsän opiston on hakenut OPH:n koronatukea erillisrahoituksesta 18 459 euroa kurssimaksutulojen menetyksen kompensaatioksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §