Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Selvityksen antaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 6)-kohta