Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Esiopetuksen uudelleen järjestely Kajaanissa alkaen toimikaudesta 2021-2022,

esittelijöinä palvelupäälliköt Riikka Sipilä, Mika Tiihonen ja varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen

Päätös

Kokouksen puheenjohtajana on varapuheenjohtaja Veli-Matti Karppinen.

Hyväksyi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §