Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Esiopetuksen arviointi keväällä 2020

KAJDno-2020-855

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin varhaiskasvatuksessa toteutettiin esiopetuksen arviointikysely 12–27.5.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 178 huoltajaa. Kysymyksiä oli yhteensä 15, joista 12:ssa tyytyväisiä tilanteeseen oli yli 90 %.

Vahvuuksia koko kaupungin tasolla oli lasten viihtyminen esiopetuksessa, lapsilla on kavereita sekä se, että huoltajat saavat riittävästi tietoa lapsen toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista oppimissuunnitelmakeskustelussa. Kehittämiskohteeksi koko kaupungin tasolla nousi huoltajien osallisuuden lisääminen, koulun kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen ja huoltajien tietoisuuden lisääminen. Päiväkotikohtaiset vastaukset on lähetetty päiväkoteihin/ esiopettajille ja tulosten pohjalta suunnitellaan seuraavaa esiopetuksen toimikauden painopistealueet. arvioinnin kooste on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen arviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §