Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 3 Kaukametsän investointihankinnat 2018, 31.10.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Pianonsoiton tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopiston Hyrynsalmen toimipisteeseen, 28.09.2018

Kajaanin lyseon rehtori
Oppilaspäätös:
§ 11 Kajaanin lyseon 8 lk:t taidetestaajina Helsingissä, 25.10.2018

Lehtikankaan koulun rehtori
§ 5 Lehtikankaan koulun 7.lk TET harjoittelu ulkopaikkakunnalla, 30.10.2018

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Avustuspäätös:
§ 3 Avustushakemus perusopetuksen oppilaiden osallistumiseksi KLL:n vapaapainimestaruuskilpailuihin Porissa 15.-16.12.2018, 26.10.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 94 TVT-vastaavan nimittäminen Kajaanin perusopetukseen ajalle 1.10.2018-31.7.2019, 11.10.2018
§ 95 Valinta määräaikaisen koulunkäyntiavustajan tehtävään, 12.10.2018
§ 96 Valinta erityisluokanopettajan vakinaiseen virkaan nro 2012, 12.10.2018
Muu päätös:
§ 5 Tutkimuslupa **************************, 12.10.2018
§ 6 Tutkimuslupa ************************* ja ***********************, 24.10.2018
§ 7 Tutkimuslupa *********************, 23.10.2018
§ 8 Tutkimuslupa *********************** ja *************************, 29.10.2018
§ 9 Tutkimuslupa  ***********************************, 05.11.2018

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Kansalaisopiston apulaisrehtorin palkan määrittäminen, 11.10.2018
§ 24 Kansalaisopiston rehtorin palkan tarkistus, 11.10.2018
§ 25 Eron myöntäminen *********************** perusopetuksen rehtorin virasta, 31.10.2018

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Muu päätös:
§ 4 Tutkimuslupa *********, 09.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §