Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen

KAJDno-2018-1087

Valmistelija

  • Aune Kariluoto, Kansalaisopiston rehtori, aune.kariluoto@kajaani.fi

Perustelut

Kaukametsän opisto on hakenut vapaan sivistystyön oppilaitosten 3.9.–8.10.2018 haettavana ollutta valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustushakemus on laadittu yhteistyössä Paltamon, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien kansalaisopistojen kanssa. Avustusta on haettu 166.617 euroa, josta kuntien omavastuuosuus on 38.500 euroa. Hankkeen toteuttamisen yhteistyökumppaneiksi on hakuvaiheessa neuvoteltu mm. kuntien kirjastot, Tieke ry (koulutusmateriaaliyhteistyö), Isoverstas (kouluttajayhteistyö) sekä mm. Skoda/Transtech Oy:n Otanmäen tehdas ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari (koulutusten markkinointiyhteistyö). Opetushallitus rahoittaa hankkeita, joissa tavoitellaan laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta ja jotka edistävät yhteistyötä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee rahoitushakemuksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §