Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-40

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut museoiden valtionosuudet vuodelle 2019. Kainuun Museon saama valtionosuus on 280 821 euroa (268 082 euroa vuonna 2018) ja Kajaanin taidemuseon saama valtionosuus on 122 818 euroa (117 246 euroa vuonna 2018). (KajDno-2018-1183)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §