Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Lausunto Äkälänniemi osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos

KAJDno-2017-1437

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Lausunto Äkälänniemi osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos

Ympäristötekninen toimialan kaavoitus ja aluesuunnittelu pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa Äkälänniemen osayleiskaavasta. 

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie 5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen. Kaavaluonnoksessa on 11 uutta rakennuspaikkaa, joista 3 rakennuspaikkaa on kaupungin omistamalla maalla.

Lautakunta toteaa, että kaupungin vetovoiman kehittämiseksi on erittäin hyvä, että pientalotontteja kaavoitetaan vetovoimaisille alueille lähelle palveluja vesistön ja luonnon äärelle.
Sivistystoimialan palvelujen järjestämisen näkökulmasta kaavalla ei ole oleellisia tai välittömiä vaikutuksia. Koulu- ja päiväkotipalvelut sijaitsevat suunnitellun asuinalueen läheisyydessä. Alakoulu sijaitsee kävelymatkan päässä ja matka koululle on myös kohtuullisen turvallinen. Kuurnantie on 40 km/h nopeusrajoitettu tieosuus, perusparannettu sekä valaistu. Kuurnantie on levennetty perusparannuksen jälkeen ja siinä on varaus jalkakäytävän rakentamiseksi. Kuurnantie yhdistyy muutaman sadan metrin matkan jälkeen pyörätiehen ja sitä kautta jalkakäytäviä pitkin alakoululaisten lähikouluun. Myös matka yläkouluun on turvallinen ja pyörätie- / jalkakäytävävaltainen. Takkarannantien loppuosa ennen Kuurnantien ja Takkarannantien risteystä on 50 km/h nopeusrajoitettu. Sitä ei ole valaistu. Tähän mennessä Takkarannantien tältä osuudelta ei ole ollut tarvetta järjestää koulukuljetuksia tieosuuden vaarallisuuteen perustuen eli tieosuutta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, johtuen nopeusrajoituksesta sekä liikennemääristä tiellä. 

Kuurnan alueella on useampi päiväkoti, mikä mahdollistaa päivähoitopalvelujen järjestämisen, joskin joen pohjoispuolella päivähoitopaikkojen määrä ei ole täysin suhteessa tarpeeseen. Mikäli Kätönlahteen suunnitellut muut asuinalueratkaisut toteutuvat ja tonteilla on kysyntää, tarkoittaa tämä sivistyslautakunnan arvion mukaan sitä, että alueelle tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Uusi päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa palvelun lähiperiaatteen mukaisesti.

Lausuntopyyntö sekä kaavaesitys ovat tämän pykälän liitteinä ja internetosoitteessa: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/akalanniemi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta antaa Äkälänniemen osayleiskaavasta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §