Sivistyslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kirjastotoimen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Toimistokalusteiden hankinta kirjastoon,​ 23.05.2018
Muu päätös:
§ 6 Kajaanin kaupunginkirjaston omatoimikirjastojen aukioloajat kesällä 2018,​ 18.05.2018

Lehtikankaan koulun rehtori
§ 13 Lehtikankaan koulun tukioppilaiden retki Vuokattiin 30.5.2018,​ 04.06.2018

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Valinta kotitalouden tuntiopettajan tehtävään Lehtikankaan kouluun,​ 25.05.2018
§ 40 Valinta perusopetuksen lehtorin vakinaiseen virkaan 1.8.2018 alkaen ,​ 16.05.2018
§ 41 Valinta vakinaiseen perusopetuksen lehtorin virkaan nro 1021,​ 16.05.2018
§ 42 Valinta perusopetuksen lehtorin vakinaiseen virkaan nro 1084 1.8.2018 alkaen ,​ 16.05.2018
§ 43 Valinta kotitalouden tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluun,​ 16.05.2018
§ 44 Valinta perusopetuksen kotitalouden lehtorin viransijaisuuteen,​ 16.05.2018
§ 45 Eron myöntäminen Elina Niskaselle toistaiseksi voimassa olevasta tuntiopettajan tehtävästä,​ 16.05.2018
§ 46 Pasi Auvisen luokanopettajan viran sijoituspaikan muutos,​ 29.05.2018
§ 47 Eija Heikkisen siirtäminen erityisopettajan virasta kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan virkaan,​ 29.05.2018
§ 48 Tiina Rimpiläisen erityisluokanopettajan viran sijoituspaikan muutos,​ 30.05.2018
§ 49 Valinta perusopetuksen lehtorin viransijaisuuteen,​ 04.06.2018
§ 50 Valinta kuvataiteen tuntiopettajan tehtävään,​ 01.06.2018
§ 51 Valinta tuntiopettajan vakinaiseen tehtävään tukiluokalle,​ 01.06.2018
§ 52 Valinta englannin lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuuteen,​ 01.06.2018
§ 53 Valinta aikuisten perusopetuksen tuntiopettajan tehtävään,​ 04.06.2018
§ 54 Valinta luokanopettajan virkoihin Lohtajan kouluun,​ 01.06.2018
§ 55 Valinta määräaikaisten päätoimisten tuntiopettajien tehtäviin,​ 01.06.2018
§ 56 Valinta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään,​ 01.06.2018
§ 57 Valinta perusopetuksen lehtorin (MA,​FY,​KE) virkaan nro 1054,​ 04.06.2018
§ 58 Valinta perusopetuksen erityisopettajien määräaikaisiin tehtäviin,​ 05.06.2018
§ 59 Valinnat koulunkäyntiavustajien/vahtimestarien tehtäviin ,​ 05.06.2018

Sivistysjohtaja
§ 8 Apulaisrehtorin valitseminen Keskuskouluun 1.8.2018 alkaen,​ 30.05.2018
§ 9 Apulaisrehtorin valitseminen kehitysvammaisten opetukseen 1.8.2018 alkaen,​ 30.05.2018
Muu päätös:
§ 2 Kalevan ja Väinölän koulujen siirtäminen Keskuskoulun alaisuuteen,​ 18.05.2018

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lastentarhanopettajien (11) valinta 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ 23.05.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §