Sivistyslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.–31.5. 2018

KAJDno-2018-89

Valmistelija

  • Mirja Orenius, Laskentasihteeri/vs. talouspäällikkö, mirja.orenius@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteumaraportti 1.1.–31.5.2018 esitellään kokouksessa.

Ajanjakson 5/12 mukainen talousarvion toimintakatteen toteuma % on  41,7 %.

Lisätietoja asiasta antaa vs. talouspäällikkö Mirja Orenius p. 044 7100 884 tai mirja.orenius(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §