Sivistyslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat 2018

KAJDno-2018-40

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Iltakouluasia

Nuppa-talo ja -toiminta, Eija Pyrrö

 

Taidemuseon saavutettavuussuunnitelma 2017–2022, oheisliite

Taidemuseo on tehnyt saavutettavuussuunnitelman yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Työ aloitettiin viime syksynä ja sen tekemiseen saatiin Taikelta avustus.

 

Koulukuljetuskysely 2017-2018, oheisliite
Kajaanin kaupunki on toteuttanut huhtikuussa koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajille kuljetuskyselyn. Sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi 235 huoltajaa. Kuljetuksen piirissä lukuvuonna 2017–2018 oli 790 oppilasta. Kysely on toteutettu lukuvuosina 2014–2015, 2015–2016 sekä 2017–2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunnan kokoukset syksyllä 2018 keskiviikkoisin klo 16.15 alkaen: 22.8.2018, 5.9.2018, 19.9.2018 (TA -19), 10.10.2018 (TA -19), 14.11.2018 sekä 12.12.2018. 

Nuorisovaltuuston harrastuskyselyn tulokset esiteltiin lautakunnalle.

 

Merkitsi tiedoksi.

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §