Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Museonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Varastohyllyjen hankinta kokoelmatiloihin, 22.12.2021

Musiikkiopiston rehtori
§ 1 Investointihankinnat Kaukametsän kongressikeskus, 03.01.2022

Kaukametsän opiston rehtori
§ 1 Kaukametsän opiston investointi hankinnat 2021, 15.12.2021

Kirjastotoimen johtaja
§ 1 Kajaanin lähikirjastojen kalustoinvestoinnit vuodelle 2021, 16.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Valinta vastaavan kirjastonhoitajan vakinaiseen tehtävään, 10.12.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§ 85 Valinta luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuuteen Soidinsuon kouluun 1.1.-15.6.2022, 08.12.2021
§ 86 Valinta kahteen koulukuraattorin määräaikaiseen tehtävään, 13.12.2021
§ 87 Eron myöntäminen Kaisa Repo-Toloselle erityisopettajan virasta nro 2010, 10.12.2021
§ 88 Valinta vastaavan koulukuraattorin vakinaiseen tehtävään, 16.12.2021
§ 89 Valinta koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen tehtävään Kajaanin lyseolla, 16.12.2021
§ 90 Kajaanin perusopetuksen vastaavan kuraattorin nimittäminen 1.1.-31.1.2022, 17.12.2021
§ 91 Korjattu päätös vastaavan koulukuraattorin vakinaiseen tehtävään, 17.12.2021
§ 92 Valinta luokanopettajan tehtävään valmistavassa opetuksessa 10.1.- 4.6.2022, 20.12.2021
§ 93 Valinta koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen tehtävään valmistavassa opetuksessa, 20.12.2021
§ 94 Päätöksen 85 § kumoaminen,valinta vuorotteluvapaan sijaisuuteen Soidinsuon kouluun, 22.12.2021
§ 95 Erityisluokanopettajan sijaisuus Keskuskoululla 399023, 22.12.2021
§ 96 Valinta maahanmuuttajien tukiluokan opettajan sijaisuuteen Lehtikankaan koulussa (400605), 23.12.2021
§ 97 Valinta koulunkäynninohjaajan sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun (395876), 23.12.2021
Muu päätös:
§ 14 BYOU liikuntatapahtumat yläkoululaisille 13.-16.12.2021 Kajaanin Pallohallilla, 17.12.2021

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Kaukametsän opiston liikunnanopettajan sijaisuus 1.1-31.5.2022, 16.12.2021
§ 33 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kainuun ELY-keskuksen jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmään, 17.12.2021
§ 34 Projektipäällikön nimittäminen sivistystoimialan selvitystyöhön ajalle 1.1.-30.9.2022, 20.12.2021
§ 35 Kaukametsän opiston rehtorin nimittäminen ajalle 1.1.2022-31.7.2023, 21.12.2021
§ 36 Kainuun musiikkiopiston vt. rehtorin nimittäminen ajalle 1.8.2022-31.7.2023, 21.12.2021

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 23 Valinta varhaiskasvatuksen erityisavustajan määräaikainen tehtävä Kätönlahden päiväkoti_398785, 21.12.2021
§ 24 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen työsuhde Otanmäen päiväkoti_399149, 21.12.2021
§ 25 Varhaiskasvatuksen erityisavustaja Otanmäen päiväkoti_396791, 21.12.2021
§ 26 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja määräaikaisia työsuhteita_394239, 22.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §