Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Teatterinjohtajan viran täyttäminen (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1372

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Teatterinjohtajan virka on ollut haettavana 1.-30.9.2021 Kuntarekryssä. Hakuaikana saapui 12 hakemusta. Hakijoista kahdeksalta pyydettiin ennakkotehtävä, jonka perusteella haastatteluihin ja henkilöarviointiin valittiin kolme henkilöä, joista kaksi on vetänyt hakemuksensa pois ennen sivistyslautakunnan haastattelua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Teatterinjohtaja valitaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana Pauli Pyykkönen esitti Jaakko Perhovaaran kannattamana, että hakuaikaa jatketaan ja aiemmin hakeneet otetaan huomioon. Sivistysjohtaja Lucina Hännisen esitys JAA sai 3 ääntä: Noora Kyllönen, Marjo Kangasharju ja Karoliina Kuvaja. Pauli Pyykkösen esitys EI sai 8 ääntä: Veli-Matti Karppinen, Eveliina Kinnunen, Pauli Pyykkönen, Tuukka Karjalainen, Minna Partanen, Veli-Pekka Leivo, Jaakko Perhovaara ja Jouni Haataja.
Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen Pauli Pyykkösen esityksen.
Valintaprosessia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Eriävän mielipiteen jättivät Noora Kyllönen, Marjo Kangasharju ja Karoliina Kuvaja, ohessa liitteenä.
 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §