Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1351

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Osallisuuden tila: kirjastosta eväät kansalaisvaikuttamiselle -hankkeelle (PSAVI/8123/2021) on myönnetty lisäavustusta 2 000 euroa. Hanke on siis saanut avustusta yhteensä 17 000 euroa (15 000 + 2 000). (KajDno-2021-49)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kainuun Museolle vuodelle 2022 Otanmäen kaivoskokoelman digitointiin ja  julkaisemiseen Finnassa 20 000 euron avustuksen. Avustus kattaa 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. (KajDno-2021-49)

 

Iltakouluasia: teatterinjohtajan viran haastattelu.

 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 26.1.2022 klo 16.15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §