Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 LISÄPYKÄLÄ: Varhaiskasvatusjohtajan viran haettavaksi julistaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2022-62

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja Sirpa Kemppainen on irtisanoutunut varhaiskasvatusjohtajan virasta 1.10.2022 alkaen. Syynä irtisanoutumiseen on eläkkeelle siirtyminen. Ko. virka on tarkoituksenmukaista täyttää 1.5.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunta päättää julistaa varhaiskasvatusjohtajan viran julkisesti haettavaksi.

Päätös

Valinnan valmisteluryhmään valittiin sivistyslautakunnan edustajiksi Veli-Matti Karppinen, Anne Kemppainen ja Jaakko Perhovaara.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §