Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 LISÄPYKÄLÄ: Kirjastotoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2022-63

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen on irtisanoutunut kirjastotoimenjohtajan virasta 16.5.2022 alkaen. Ko. virka on tarkoituksenmukaista täyttää 1.5.2022 alkaen.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunta päättää julistaa kirjastotoimenjohtajan viran julkisesti haettavaksi.

Päätös

Valinnan valmisteluryhmään valittiin sivistyslautakunnan edustajiksi Pauli Pyykkönen ja Minna Partanen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §